De Vrije School Almelo

Onderwijs voor Hoofd, Hart en Hand

Vervolgonderwijs


De keuze van vervolgonderwijs is een zaak van ouders in samenwerking met de leerkracht en intern begeleider. Veel kinderen komen terecht op een van de scholen voor voortgezet onderwijs in Almelo. Aansluiting van het vrijeschoolonderwijs op het voortgezet onderwijs is goed. De kinderen zijn goed voorbereid op voortgezet onderwijs als ze de school verlaten.
Er zijn ook kinderen die de Bovenbouw (voortgezet vrijeschoolonderwijs) in Zutphen bezoeken. Daardoor kunnen ze het leerplan van de vrijeschool vervolgen. Dit leerplan is een samenhangend geheel en strekt zich uit over twaalf leerjaren.

Zoeken

De Vrije School Almelo

De Vrije School Almelo
Biesterweg 6
7608 RN ALMELO

0546-492727


(c) Copyright 2004-2018: De Vrije School Almelo | webontwerp: Priton | Sitemap