De Vrije School Almelo

Onderwijs voor Hoofd, Hart en Hand

Tekenen


Tekenen is een vanzelfsprekend en terugkerend gegeven. Er wordt over verhalen die verteld zijn getekend, er worden tekeningen gemaakt in periodeschriften. Dit kunnen illustraties zijn, maar het kan ook gaan om exacte tekeningen b.v. kaarten in de aardrijkskunde of tekeningen bij natuurkunde proeven.


(c) Copyright 2004-2018: De Vrije School Almelo | webontwerp: Priton | Sitemap