De Vrije School Almelo

Onderwijs voor Hoofd, Hart en Hand

Schooltijden


Schooltijden
De schooltijden zijn aaneengesloten. Dat houdt in dat alle kinderen in pauzes op school blijven. Ze staan dan onder toezicht van de leerkrachten. De kinderen gaan dus ook tussen de middag niet naar huis. De tussenschoolse opvang wordt daarmee vanzelfsprekend door de school georganiseerd.

Kleuterklassen en klas 1 t/m 6:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn lange dagen: 8.30 - 14.15uur.
Woensdag is er een korte dag: 08.30 - 13.00 uur.


(c) Copyright 2004-2018: De Vrije School Almelo | webontwerp: Priton | Sitemap