De Vrije School Almelo

Onderwijs voor Hoofd, Hart en Hand

Samenwerking en ondersteuning


De school participeert in het plaatselijk samenwerkingsverband waarin ook het openbaar onderwijs en protestants christelijk onderwijs vertegenwoordigd zijn. Mede daardoor zijn de contacten met het overige onderwijs in Almelo veelvuldig en goed.
Het zorgteam van het Samenwerkingsverband kan ingezet worden ter observering, advisering en ondersteuning.
De school maakt gebruik van de diensten van de schoolbegeleidingsdienst voor vrijescholen. Er is ondersteuning in de vorm van observatie, advisering en onderzoeken door medewerkers van deze dienst. Regelmatig wordt de school bezocht door medewerkers van deze dienst.

Zoeken

De Vrije School Almelo

De Vrije School Almelo
Biesterweg 6
7608 RN ALMELO

0546-492727


(c) Copyright 2004-2018: De Vrije School Almelo | webontwerp: Priton | Sitemap