De Vrije School Almelo

Onderwijs voor Hoofd, Hart en Hand

Resultaten van ons onderwijs


Resultaten op cognitief gebied zijn meetbaar door middel van toetsen. De school gebruikt landelijk genormeerde toetsen (Cito) op de resultaten zichtbaar te maken. Voor het in beeld brengen van resultaten van het periodeonderwijs en de vaklessen gebruikt de school een eigen ontwikkeld leerlingvolgsysteem.
Al enige jaren geleden heeft de school het dyslexieprotocol ingevoerd.
Aan het eind van de lagere school maken de zesdeklassers de Cito eindtoets. De resultaten van deze toets zijn goed en hebben tot nu toe altijd op het niveau gelegen dat van een school met onze leerling-populatie verwacht mag worden.
De leerresultaten worden systematisch geƫvalueerd.

Zoeken

De Vrije School Almelo

De Vrije School Almelo
Biesterweg 6
7608 RN ALMELO

0546-492727


(c) Copyright 2004-2018: De Vrije School Almelo | webontwerp: Priton | Sitemap