De Vrije School Almelo

Onderwijs voor Hoofd, Hart en Hand

Remedial Teaching


Met name voor de rugzakkinderen heeft de school een remedial teacher die extra hulp verleend aan kinderen of groepen kinderen. Zij overlegt met de klassenleerkracht, geeft adviezen, is aanwezig bij overleggen met de ambulant begeleider en de ouders.
Zij ondersteunt de leerkracht zonodig in de klas. Zij speelt voor wat betreft de zorg van kinderen met een leerling gebonden financiering een centrale rol.

Zoeken

De Vrije School Almelo

De Vrije School Almelo
Biesterweg 6
7608 RN ALMELO

0546-492727


(c) Copyright 2004-2018: De Vrije School Almelo | webontwerp: Priton | Sitemap