De Vrije School Almelo

Onderwijs voor Hoofd, Hart en Hand

Reiskostenvergoeding


Het is mogelijk om een vergoeding van de reiskosten naar en van school te krijgen voor leerlingen. Daarvoor moet tenminste worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
* de school moet meer dan 6 km verwijderd zijn van de woning.
* een verklaring moet worden afgelegd dat overwegende bezwaren bestaan tegen de richting van alle zodanige scholen binnen die afstand.
De vergoeding kan afhankelijk worden gesteld van de financiële draagkracht van de ouders.
Ouders die in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming, ontvangen van de leerlingenadministratie een artikel over het verkrijgen van reiskostenvergoeding. Vervolgens kunnen zij zélf een verzoek bij de gemeente indienen.

Zoeken

De Vrije School Almelo

De Vrije School Almelo
Biesterweg 6
7608 RN ALMELO

0546-492727


(c) Copyright 2004-2018: De Vrije School Almelo | webontwerp: Priton | Sitemap