De Vrije School Almelo

Onderwijs voor Hoofd, Hart en Hand

Palmpasen en Pasen


Ter voorbereiding van het palmpaasfeest maken de kinderen palmpaasstokken. Op de vrijdag voor Palmzondag wordt een palmpaasoptocht gelopen. Bij het maken van de stokken helpen de kinderen uit de hoogste klassen in de lagere klassen. Bij de voorbereiding op deze feesten ligt het accent enerzijds op de lente en de terugkeer van het licht, anderzijds op de historische achtergrond van het Palmpaasfeest en het Paasfeest. Deze twee elementen zijn ook terug te vinden in de vele liederen die in deze tijd gezongen worden. Het christelijke element, treedt hier net als bij het kerstfeest sterk naar voren, evenwel niet in belijdende zin. In de klassen worden verhalen verteld rond het thema lente/Pasen.

Zoeken

De Vrije School Almelo

De Vrije School Almelo
Biesterweg 6
7608 RN ALMELO

0546-492727


(c) Copyright 2004-2018: De Vrije School Almelo | webontwerp: Priton | Sitemap