De Vrije School Almelo

Onderwijs voor Hoofd, Hart en Hand

Overige vakken


In de eerste klas wordt met een vreemde taal begonnen: Engels of Duits. In de loop van de tijd vindt een uitbreiding plaats met tenminste een taal. Vanaf de eerste klas is er een scala aan lessen, te weten: muziek (waaronder blokfluit spelen), zingen, schilderen, tekenen, vormtekenen, boetseren, handwerken en euritmie. Het bewegingsonderwijs wordt vanaf de derde klas als vakles ingevoerd; in de eerste twee klassen is het geïntegreerd in de andere lessen. In klas vier bouwen de kinderen een eigen bamboefluit. Handvaardigheid wordt vanaf klas vijf als apart vak aangeboden, evenals de tuinbouw. De leerlingen van klas vijf en zes vormen het schoolkoor dat wekelijks oefent en bij gelegenheid optredens verzorgt. In klas zes doen de leerlingen mee met het verkeersexamen. De lessen worden door de eigen leerkracht of door een vakleerkracht verzorgd. Er is ook uitwisseling van leerkrachten mogelijk.
Zie bijzondere vakken.

Zoeken

De Vrije School Almelo

De Vrije School Almelo
Biesterweg 6
7608 RN ALMELO

0546-492727


(c) Copyright 2004-2018: De Vrije School Almelo | webontwerp: Priton | Sitemap