De Vrije School Almelo

Onderwijs voor Hoofd, Hart en Hand

Oudergesprekken en huisbezoek


Het gesprek tussen de individuele ouder en de leerkracht wordt als zeer waardevol ervaren. Minimaal twee maal per jaar zijn er oudergesprekken die op school plaatsvinden. Tijdens deze gesprekken wordt er gesproken over de ontwikkeling van het kind in de breedste zin. Vanzelfsprekend komen daarbij ook de leerresultaten aan de orde. Waar nodig zijn tussen ouders en leerkracht uiteraard meer gesprekken mogelijk. Afspraken daarvoor worden door de ouders of door de leerkracht gemaakt. Het huisbezoek behoort tot de mogelijkheden.

Zoeken

De Vrije School Almelo

De Vrije School Almelo
Biesterweg 6
7608 RN ALMELO

0546-492727


(c) Copyright 2004-2018: De Vrije School Almelo | webontwerp: Priton | Sitemap