De Vrije School Almelo

Onderwijs voor Hoofd, Hart en Hand

Ouderbijdrage


Niet alle activiteiten in onze scholen kunnen bekostigd worden vanuit de reguliere middelen. Daarom wordt aan de ouders jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd. Deze bijdrage is vrijwillig. Bij aanname van een leerling kunnen ouders schriftelijk aan het college van bestuur Athena laten weten dat ze principieel bezwaar hebben tegen het betalen van een ouderbijdrage. Het niet kunnen of willen betalen van een ouderbijdrage kan geen reden zijn een leerling niet aan te nemen.
De ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter, hanteert een solidair minimum en is verder gerelateerd aan aantal kinderen en inkomen van de ouders/verzorgers. De school heeft een systeem van berekening dat gebruikt kan worden als leidraad.

Zoeken

De Vrije School Almelo

De Vrije School Almelo
Biesterweg 6
7608 RN ALMELO

0546-492727


(c) Copyright 2004-2018: De Vrije School Almelo | webontwerp: Priton | Sitemap