De Vrije School Almelo

Onderwijs voor Hoofd, Hart en Hand

Leer- en ontwikkelingsstof


In de eerste twee klassen zijn er periodes waarbij Nederlandse taal, rekenen en heemkunde (wereldoriƫntatie) afwisselend aan bod komen. In de derde klas komen er periodes ambachten/huizenbouw bij. In de vierde klas wordt naast taal en rekenen ook aardrijkskunde en dierkunde aangeboden en in klas vijf (economische) aardrijkskunde, plantkunde en geschiedenis. In klas zes is er een afwisseling van een groot aantal periodes: taal, rekenen, meetkunde, geschiedenis, aardrijkskunde, mineralogie en natuurkunde. Soms wordt in de taalperiode een toneelstuk voorbereid. De klassenleraar ontwerpt eigen lessen voor het periodeonderwijs. Daarvoor beschikt de school over een uitgebreide bibliotheek en orthotheek. Er is in ruime mate achtergrondinformatie voor het vormgeven van de lessen aanwezig. Inhoud en vormgeving van het onderwijs zijn voortdurend onderwerp van studie voor de leerkrachten. Uitgangspunt is dat de leerstof is afgestemd op de ontwikkelingsfase van het kind en er op gericht is de ontwikkeling van het kind in de breedste zin te bevorderen. Naast de eigen vormgeving van de lessen wordt in de klassen gebruik gemaakt van eigentijdse methodes voor taal en rekenen, die vooral in de oefenuren gebruikt worden.

Zoeken

De Vrije School Almelo

De Vrije School Almelo
Biesterweg 6
7608 RN ALMELO

0546-492727


(c) Copyright 2004-2018: De Vrije School Almelo | webontwerp: Priton | Sitemap