De Vrije School Almelo

Onderwijs voor Hoofd, Hart en Hand

Klassenouders


In elke klas zijn ouders die als klassenouder een extra taak op zich hebben genomen. Zij vormen een schakel tussen de leerkracht en de andere ouders. Zij zijn vaak een "vraagbaak", zeker voor nieuwe ouders, maar helpen de leerkracht ook bij het organiseren van b.v. ouderavonden en jaarfeesten.
Leerkracht en klassenouders hebben gedurende het schooljaar regelmatig overleg over zaken die de klas betreffen. Regelmatig komen de klassenouders van alle klassen bijeen in de klassenoudervergadering voor een gezamenlijk overleg. Hierbij is de vertegenwoordiger van de leerkrachten aanwezig die het contact onderhoudt met lerarencollege en werkgroepen. Deze klassenoudervergadering is ook een klankbord voor de school als organisatie.

Zoeken

De Vrije School Almelo

De Vrije School Almelo
Biesterweg 6
7608 RN ALMELO

0546-492727


(c) Copyright 2004-2018: De Vrije School Almelo | webontwerp: Priton | Sitemap