De Vrije School Almelo

Onderwijs voor Hoofd, Hart en Hand

Inhoud en vaardigheden, zelfstandigheid en differentiatie


Rekenen en taal worden weliswaar als periodeonderwijs gegeven, maar vragen daarnaast gedurige oefening. Vandaar dat er voor deze vakken ook oefenuren zijn, hierin staat zelfstandig verwerken van de leerstof centraal. Ook is er in deze uren de mogelijkheid tot verdere differentiatie.


(c) Copyright 2004-2018: De Vrije School Almelo | webontwerp: Priton | Sitemap