De Vrije School Almelo

Onderwijs voor Hoofd, Hart en Hand

ICT onderwijs


De computer is niet meer weg te denken uit de samenleving. De informatie- en communicatietechnologie hebben ook in ons onderwijs hun intrede gedaan.
De klassen vijf en zes krijgen lessen in het omgaan met de computer. De basisprincipes van de computer komen aan de orde. De kinderen leren verantwoord en doelbewust gebruik te maken van dit medium. Ze leren teksten bewerken en verwerken, ze leren hoe ze een powerpointpresentatie kunnen maken. Tevens leren de kinderen om te gaan met de mogelijkheden van internet en leren ze werken met digitale encyclopedieën. Werkstukken die gemaakt worden, kunnen op de schoolsite geplaatst worden. Het is ook mogelijk gebruik te maken van de mediatheek.
Computers kunnen ook ingezet worden voor kinderen die bepaalde onderdelen van de leerstof zelfstandig oefenen. Daartoe heeft de school beschikking over diverse remediërende programma's.
De lessen ICT worden gegeven door leerkrachten die geschoold zijn voor dit vak.
Voor het computeronderwijs is een van de lokalen ingericht met vaste computers. Verder beschikt de school over een aantal laptops die ingezet kunnen worden in de klassen.

Zoeken

De Vrije School Almelo

De Vrije School Almelo
Biesterweg 6
7608 RN ALMELO

0546-492727


(c) Copyright 2004-2018: De Vrije School Almelo | webontwerp: Priton | Sitemap