De Vrije School Almelo

Onderwijs voor Hoofd, Hart en Hand

Het bestuur


Onze school maakt deel uit van de Stichting Vrijescholen Athena. De stichting is het resultaat van een fusie van besturen van negen vrijescholen. Zij bestaat sinds 1 januari 2005.
Kenmerk van de organisatie is, dat elke school zoveel mogelijk de eigen autonomie waarmaakt en haar verder ontwikkelt. Er is geen bovenschoolse directie, er is wel een professioneel bestuurder, die het bevoegd gezag van de scholen is. Tevens is er een adviseur personeel en organisatie die schoolleiders en bestuurder ondersteunt bij vraagstukken op dit terrein.
Daarnaast houdt een Raad van Toezicht, bestaand uit oud-bestuurders van de deelnemende scholen, toezicht op het beleid en het handelen van de bestuurder. De schoolleiding is integraal verantwoordelijk voor de eigen school.

Zoeken

De Vrije School Almelo

De Vrije School Almelo
Biesterweg 6
7608 RN ALMELO

0546-492727


(c) Copyright 2004-2018: De Vrije School Almelo | webontwerp: Priton | Sitemap