De Vrije School Almelo

Onderwijs voor Hoofd, Hart en Hand

Gymnastiek


Gymnastiek (o.a. turnen, spel, atletiek) wordt vanaf klas drie als vakles ingevoerd. Deze lessen worden door een vakleerkracht verzorgd die daarvoor de opleiding heeft gevolgd (HBO Bewegingingsonderwijs).

In de kleuterklasen en de eerste en tweede klas is het bewegingsonderwijs geïntegreerd in de andere lessen en wordt door de leerkrachten zelf verzorgd. De school maakt voor de gymlessen gebruik van de sporthal op de Schelfhorst.


(c) Copyright 2004-2018: De Vrije School Almelo | webontwerp: Priton | Sitemap