De Vrije School Almelo

Onderwijs voor Hoofd, Hart en Hand

Getuigschriften


De leerlingen van de klassen 1 t/m 6 krijgen aan het einde van elk schooljaar een getuigschrift uitgereikt. Dit getuigschrift bestaat uit een deel voor de ouders, een deel voor het kind en een bijlage.
In een bijlage wordt een overzicht gegeven van de stof die in het afgelopen schooljaar aan de orde is geweest. In het ouderdeel van het getuigschrift wordt de ontwikkeling van het kind op cognitief, sociaal-emotioneel en wilsmatig gebied beschreven. Ook wordt aangegeven op welke wijze het kind aan de vaklessen heeft deelgenomen.
Het deel van het getuigschrift dat gericht is aan het kind bestaat uit een kunstzinnig beeld en een gedicht, veelal gebaseerd op de vertelstof of leerstof van dat jaar.

 

Zoeken

De Vrije School Almelo

De Vrije School Almelo
Biesterweg 6
7608 RN ALMELO

0546-492727


(c) Copyright 2004-2018: De Vrije School Almelo | webontwerp: Priton | Sitemap