De Vrije School Almelo

Onderwijs voor Hoofd, Hart en Hand

Extra hulp


Om de zorg voor de leerlingen te versterken wordt onderwijsassistentie structureel ingezet. De onderwijsassistenten worden aangestuurd door de leerkracht en kunnen kinderen apart ondersteunen of met hen oefenen.
De ondersteuning van de intern begeleider door observatie van leerlingen, adviezen aan de leerkracht zijn een wezenlijk bestanddeel van de extra hulp in de klas.
De leerkracht tracht het onderwijs zo in te richten, dat aan de individuele onderwijsbehoefte van het kind zoveel mogelijk wordt tegemoet gekomen. De leerkracht signaleert in eerste instantie waar extra begeleiding nodig is voor kinderen met leer- en/of gedragsproblemen. In die zin neemt de leerkracht een centrale positie in.
Extra hulp kan de leerkracht in de klas o.m. geven door leerlingen een eigen leerlijn te laten volgen, door extra instructie te geven tijdens de uren zelfstandig werken, door het inrichten van samenwerkingsvormen waarbij leerlingen elkaar ondersteunen enz.

Zoeken

De Vrije School Almelo

De Vrije School Almelo
Biesterweg 6
7608 RN ALMELO

0546-492727


(c) Copyright 2004-2018: De Vrije School Almelo | webontwerp: Priton | Sitemap