De Vrije School Almelo

Onderwijs voor Hoofd, Hart en Hand

De MR


Volgens een wettelijke bepaling (Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992) dient iedere onderwijsinstelling te beschikken over een instantie waar de inspraak van personeel en ouders gewaarborgd is. In De Vrije School Almelo is een medezeggenschapsraad (MR) actief die bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders. Deze gekozen raad heeft een advies- of instemmingbevoegdheid op diverse beleidsterreinen van de school: van schoolreglement tot de personeelsformatie.

Zoeken

De Vrije School Almelo

De Vrije School Almelo
Biesterweg 6
7608 RN ALMELO

0546-492727


(c) Copyright 2004-2018: De Vrije School Almelo | webontwerp: Priton | Sitemap