De Vrije School Almelo

Onderwijs voor Hoofd, Hart en Hand

Algemeen


Zorg voor de leerling is een vanzelfsprekende zaak voor onze onderwijsorganisatie. We willen de kinderen die ons toevertrouwd zijn een zo goed mogelijke zorg bieden. Daartoe heeft de school een hoeveelheid instrumenten ter beschikking, die gebruikt worden om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen op cognitief, sociaal-emotioneel en wilsgebied. De school wil uitdrukkelijk de ontwikkeling van het gehele kind in beeld brengen.
Door de leerresultaten van de kinderen geregeld te toetsen ontstaat zicht op de bereikte leerresultaten van ieder kind en kunnen waar nodig extra maatregelen genomen worden om de ontwikkeling van kinderen op dit gebied te bevorderen.
In oudergesprekken en kinderbesprekingen staat de gehele ontwikkeling van het kind centraal. Deze overleggen kunnen leiden tot maatregelen om de ontwikkeling van het kind te bevorderen.
In het Zorgplan heeft de school uitgebreid beschreven hoe de zorg voor de leerlingen wordt vormgegeven.

Zoeken

De Vrije School Almelo

De Vrije School Almelo
Biesterweg 6
7608 RN ALMELO

0546-492727


(c) Copyright 2004-2018: De Vrije School Almelo | webontwerp: Priton | Sitemap