De Vrije School Almelo

Onderwijs voor Hoofd, Hart en Hand

Advent, Kerst(-spelen) en Driekoningen


De voorbereiding op het kerstfeest is de advent. Voorafgaande aan de eerste advent organiseert de school een zgn. adventsmarkt waarop adventskransen voor thuis en voor de school door de ouders gemaakt worden. De adventsstemming in de school wordt versterkt doordat iedere maandag in de gangen van de school muziek gespeeld wordt door leerlingen uit de hogere klassen. Door de adventstijd heen worden er in de klassen voorbereidingen getroffen voor het komende kerstfeest. Er worden o.m. transparanten gemaakt, kaarsen getrokken en versierd. In de klassen en tijdens de weekopeningen worden verhalen verteld die als thema kerst of advent hebben. Kinderen uit de hogere klassen helpen mee bij activiteiten in de lagere klassen. In de kleuterklassen en de eerste klassen uit de onderbouw worden kerstspelletjes geoefend en opgevoerd. Leraren en ouders werken samen bij het opvoeren van de zgn. Kerstspelen. Deze spelen worden voor de hele schoolgemeenschap opgevoerd. De spelen zijn tevens openbaar. Op de laatste dag voor de kerstvakantie wordt het kerstfeest in de klassen gevierd. Na de kerstvakantie wordt het Driekoningenfeest gevierd. Het Driekoningenspel wordt voor de kinderen vanaf de vierde klas opgevoerd.

 

In de kleuterklassen "klinken" de feesten rond Kerst en Driekoningen uit tot rond 2 februari. Dan worden de lichtfeesten in de donkere tijd van het jaar afgesloten met het "Lichtjesfeest".

Zoeken

De Vrije School Almelo

De Vrije School Almelo
Biesterweg 6
7608 RN ALMELO

0546-492727


(c) Copyright 2004-2018: De Vrije School Almelo | webontwerp: Priton | Sitemap