De Vrije School Almelo

Onderwijs voor Hoofd, Hart en Hand

Aanmelding en aanname


De aanname van nieuwe kinderen in de kleuterklassen is een taak van de kleuterleidster in samenwerking met de intern begeleider.
De aanname van nieuwe kinderen in de klassen 1 t/m 6 is een taak van de intern begeleider, die daarvoor tevens overleg pleegt met de betreffende klassenleerkracht.
Nadat ouders contact met de school hebben opgenomen (telefonisch of via internet, wordt een afspraak gemaakt voor een oriënterend gesprek. Meestal wordt de week erna het kind "bekeken" vanuit de vraag: "Hebben wij het kind iets te bieden voor zijn ontwikkeling?". Vaardigheden worden onder de loep genomen, alsook de vraag of het kind in de klassengroep zal passen. Bij elke tussentijdse plaatsing wordt contact gezocht met de school van herkomst. Bij aanmelding wordt altijd gekeken naar de klas en in relatie daarmee de leerling die aangemeld wordt.
Vraag hierbij is: past het kind in de klas? Een proefplaatsing hoort tot de mogelijkheden.
Indien er sprake is van stoornissen (sociaal-emotioneel, cognitief, motorisch) wordt door de intern begeleider en de leerkracht beoordeeld of het verantwoord is, het betreffende kind in de school op te nemen.

In bepaalde gevallen kan het kind een dag of enkele dagen in de klas aanwezig zijn. Nadat alle informatie is verzameld, wordt besloten of het kind de school zal gaan bezoeken.
Bij tussentijds vertrek van leerlingen biedt de school de nodige begeleiding.
Bij plaatsing van kinderen in de kleuterklas gaan we ervan uit dat kinderen uit één gezin in dezelfde kleuterklas komen.
Wij wijzen de ouders erop dat er een afspraak is met het overige onderwijs in Almelo, dat tussentijdse overplaatsing in principe na de zomervakantie plaatsvindt.

Zoeken

De Vrije School Almelo

De Vrije School Almelo
Biesterweg 6
7608 RN ALMELO

0546-492727


(c) Copyright 2004-2018: De Vrije School Almelo | webontwerp: Priton | Sitemap