De Vrije School Almelo

Onderwijs voor Hoofd, Hart en Hand

Home


De Vrije School Almelo in het kort

De Vrije School Almelo vierde in 2012 haar 35-jarig bestaan. De school telt rond de 200 leerlingen die verdeeld zijn over acht klassen. Onze leerlingen stromen na groep acht uit naar het voortgezet onderwijs in Almelo. Onze contacten met de overige onderwijspartners zijn uitstekend. De resultaten van ons onderwijs zijn goed. Het onderwijs sluit goed aan bij het vervolgonderwijs. We bieden een breed scala aan vakken. Onderwijs voor hoofd, hart en handen wordt zo concreet. Kinderen moeten immers de mogelijkheid hebben hun talenten op alle gebied te ontwikkelen.

Ons vrijeschoolonderwijs kenmerkt zich door:
- een duidelijke keuze voor inhoudelijk kunstzinnig onderwijs dat aansluit bij de ontwikkelingsfase van het kind
- een heldere keuze voor optimale prestaties op alle gebied
- nuchterheid, een” beide benen op de grond” mentaliteit, met een open oog voor maatschappelijke ontwikkelingen
- een sterke structuur
- bevlogenheid, enthousiasme en betrokkenheid
- aandacht voor een warme, veilige en verzorgde omgeving 

Op deze website vindt u veel informatie over ons onderwijs. Maar u kunt ook zelf komen kijken en zien wat onze school te bieden heeft. Onze intern begeleider of onze directeur staat u graag te woord.


(c) Copyright 2004-2018: De Vrije School Almelo | webontwerp: Priton | Sitemap